องค์การบริหารส่วนตำบลไพร - Registration Agreement

1. กรุณาสมัครอีเมล์ ก่อนเข้าใช้งานระบบ แล้วล๊อกอินที่ อีเมล์ เพื่อ activate ก่อนใช้งาน

2. กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ และโปรดใช้วิจารณญาณในการป้อนข่าวสารและการอ่านข่าวสาร

3. ผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน - ร้องทุกข์ในทันทีที่พบ

4. การร้องเรียน - ร้องทุกข์ ควรระบุชื่อ/ที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ (หากไม่ระบุเจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิในการตอบหรือไม่ตอบคำถามดังกล่าว)

5. เพื่อเป็นการกระทำตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ ปี 2550 ผู้ดูแลระบบมีสิทธิ์ในการดำเนินการเก็บข้อมูลการจรจร คอมพิวเตอร์และมีหน้าที่มอบรายละเอียดการใช้งานให้แก่ผู้เกี่ยวข้องกรณีมีการร้องขอ