ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

aphn logo p390u jpg1 ประกาศรายงานการับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2-12-64
aphn logo p390u jpg1 ประกาศแผนการจัดเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2-12-64
aphn logo p390u jpg1 ประกาศ-เรื่อง-ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3-8-64
aphn logo p390u jpg1 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 3-8-64
aphn logo p390u jpg1  ประกาศ เรื่อง ขอขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3/4) 26-7-64
 aphn logo p390u jpg1 ประกาศ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 26-7-64
 aphn logo p390u jpg1 ประกาศ เรื่อง กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ 26-7-64
aphn logo p390u jpg1 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 26-7-64
aphn logo p390u jpg1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีจัดเก็บ 26-7-64
aphn logo p390u jpg1 ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ (ภ.ส.1) 26-7-64
   
   

ติดต่อเรา

cbb2