อบต.ไพร ต.ไพร อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150 องค์การบริหารส่วนตำบลไพร โทร 045-921-028 , โทรสาร 045-921-028 เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.